2013. április 26., péntek

Biblia 1.- A Tízparancsolat kőtábláit földönkívüliektől kaptuk?

Erich von Daniken, a paleoasztronautika atyja keresztény hívő volt egész életében. Már gyerekkorában - mivel olyan iskolába járatták szülei - a Bibliát tanulmányozta és több nyelvre is lefordították az órákon. Már ekkor felvetődött benne nagyon sok kérdés a szentírással kapcsolatban, amire nem kapott választ tanáraitól, így saját kutatásba kezdett. Daniken továbbra is hívő maradt, de úgy gondolta, hogy nem a jó Isten szól a legtöbbször az emberekhez, mint ahogy olvashatjuk a szövegekben, hanem egy másik világ képviselői. Ezeket a szövegrészleteket alaposan kielemezte és leírta véleményét. Ez volt a kezdet....

.... Mára már tudjuk, hogy az elméletének képviselői részben a Bibliát hozzák fel bizonyítékként, hogy földönkívüliek igen is jártak a bolygónkon a múltban és akár befolyásolták is történelmünket.
A Bibliai szövegek jó példák lehetnek erre az elméletre, csak tudnunk kell olvasni a sorok között és megérteni őket.

Most a tízparancsolattal kapcsolatos részt veszem górcső alá, aztán majd másik posztban más-más részeket, szövegeket elemzek ki.

A történet a Bibliában a Mózes II. könyvében kapott helyet.
A zsidók kivonulnak Egyiptom földjéről. Már itt is vannak furcsaságok, amik egyszerűen felfoghatatlan a Jóistentől, de ezeket majd máskor tárgyalom.
Megérkeznek Sinai-félsziget déli részén található hegycsoporthoz, ami nem más mint a nevezetes Sinai hegy. Itt pár kutató úgy gondolja hogy teljesen másik hegycsoportosuláshoz érkeztek és nem pedig ide, de ez most nekünk a történet szempontjából nem lényeges. A lényeg hogy letáboroztak ide.
" A harmadik hónapban azután hogy kijöttek vala Izráel fiai Égyiptom földéről, azon a napon érkezének a Sinai pusztába. ....és táborba szállának a pusztában.."


Ezután az Úr folyamatos utasítgatásokat ad Mózesnek, majd bejelenti hogy meglátogatja, hogy le fog szállni a Sínai hegyen.
"És legyenek készek harmadnapra; mert harmadnapon leszáll az Úr az egész nép szeme láttára a Sinai hegyre."

Majd egy érdekes bejelentés következik:
"És vess határt a népnek köröskörűl, mondván: Vigyázzatok magatokra, hogy a hegyre fel ne menjetek s még a szélét se érintsétek; mindaz, a mi a hegyet érinti, halállal haljon meg. Ne érintse azt kéz, hanem kővel köveztessék meg, vagy nyillal nyilaztassék le; akár barom, akár ember, ne éljen

Miért akarja az Úr megölni az embereket, ha felakarnak menni a hegyre? Itt kicsit a modern UFO beszámolókhoz kell nyúlnunk. Számos beszámolóban az hangzik el, hogy akik közel mentek az azonosítatlan idegen járműhöz valamiféle sugárfertőzést kaptak, a hajuk egy idő után hullani kezdett vagy kórházba is kerültek. Hogy UFO-ról, azaz valamilyen repülő gépről van szó, az bizonyítja a szöveg további részlete. Itt máris el kell vetnünk, hogy tényleg a mindenható Isten szól Mózeshez. Tehát az "Úr" nagy valószínűség szerint azért tiltja meg a hegyre felmenést, hogy megóvja az embereket.

Mikor ezeket a dolgokat elmondta Mózesnek az Úr, visszatért a népéhez és elmondta amit a mindenható üzent. Végül napok teltek el és az Úr visszatér a hegyre, nem is akármilyen formában:
"Az egész nép pedig látja vala a mennydörgéseket, a villámlásokat, a kürt zengését és a hegy füstölgését. És látja vala a nép, és megrémüle, és hátrább álla."
 Az Úr miért nem egyszerűen csak megjelenik? Hisz Ő a Mindenható, aki bármire képes! Miért kell dübörgő hangon és füstölögve, bűzölögve megjelennie? Ez inkább egy gépre utalhat, de még a hangja is, mert óriási lármát csap.
Ráadásul Isten felhő képében jelenik meg a hegy tetején, takarja magát, hogy más ne lássa messziről.


A megbeszéltek szerint a nép Mózes kivételével távol marad a hegytől.
"Távol álla azért a nép, Mózes pedig közelebb méne a felhőhöz, melyben az Isten vala."
Azonban Isten vét egy hibát: meglátják egy részét az emberek.
"És láták az Izráel Istenét, és annak lábai alatt valami zafir fényű tárgy vala, és olyan tiszta, mint maga az ég"
Zafír fényű tárgy a láb alatt? Hát én itt inkább valami technológiai dologra tudok gondolni, inkább valami tartólábakra, ami fémből van talán vagy valamilyen erős anyagból vagy esetleg állnak valamilyen gépezeten a jövevények.

Többen is abba kötöttek bele, hogy egy földönkívüli lény, hogyan is kommunikálhat Mózessel, mert teljesen más nyelvet beszélnek. Ebben nincs semmi ördöngősség. Minden bizonnyal az idegenek már az előtt megfigyelték az emberiséget, hogy felvették volna egy pár személlyel a kapcsolatot. Tehát a nyelvet is kitanulhatták, erre mi is képesek vagyunk, ha egy másik országba megyünk néhány mondatot az ország adott nyelvén biztosan megfogunk tanulni. Talán az idegenek még valamilyen fordító gépet is használhattak. Ennek alapján írhatták meg a következőkben átadott kőtáblát.

"És szóla az Úr Mózesnek: Jőjj fel én hozzám a hegyre és maradj ott. És átadom néked a kőtáblákat, és a törvényt és a parancsolatot, a melyeket írtam, hogy azokra megtaníttassanak.....és felméne Mózes az Isten hegyére. "
Hogy hogyan került sor az átadásra, azt nem részletezi túlzottan a Biblia. Minden esetre érdekes, hogy Mózes 40! napot tartózkodik a hegyen, a felhőben, amiben az Úr van. 40 napot kibírt volna étel és ital nélkül? Kizárt dolog! Valószínűleg az idegenek adtak neki valamiféle ennivalót.
Az Úr ismét furcsa kijelentést tesz, ajándékokat kér: aranyat, ezüstöt, rezet stb.
Hogy a Teremtőnek mi a fenének kellenének ezek ahelyett hogy megteremtené, azt nem tudni, de ha úgy gondoljuk, hogy ezek földönkívüliek máris felvetődik az a lehetőség, hogy nyersanyagokért jöttek. A 40 nap alatt sok mindenről beszél Mózes az Úrral, minket később majd csak a Frigyláda érdekel ( szintén másik bejegyzésben ) ami ismét egy modern technológiára utal.

"Mikor pedig elvégezte vele való beszédét a Sinai hegyen, által adá Mózesnek a bizonyság két tábláját, az Isten ujjával írt kőtáblákat."
"A táblák pedig Isten kezének csinálmányai valának, az írás is Isten írása vala, kimetszve a táblákra."
 Valószínűleg akár mint a beszédet, az írást is megtanulták. Ehez elég messzire kellett elmenniük már, de biztos valami tervszerű folyamat egy fontos lépése volt, hogy megírják a kőtáblát. 


"Megfordula azért és megindula Mózes a hegyről, kezében a bizonyság két táblája; mindkét oldalukon beírt táblák, mind egy felől, mind más felől beírva."
Megkapta Mózes a Tízparancsolatot. Ami azt bizonyítja, hogy tényleg nem Istennel van dolgunk, az hogy ennek a 10 parancsnak néhány tételét korábban és később maga az Úr szegi meg például az emberölést és a lopást. Ez nagyon illogikátlanságra vall a Jóistentől.

Tehát várják Mózest a hegy lábánál amikor is egy érdekes és roppant furcsa dolog történik:
"És lőn, a mikor Mózes a Sinai hegyről leszálla, (a Mózes kezében vala a bizonyság két táblája, mikor a hegyről leszálla) Mózes nem tudta, hogy az ő orczájának bőre sugárzik, mivelhogy Ővele szólott. És a mint Áron és az Izráel minden fiai meglátták Mózest, hogy az ő orczájának bőre sugárzik: féltek közelíteni hozzá."


Ismeretlen okok miatt Mózes bőre fénylik és sugárzik. Valószínűleg visszavezethető ez arra is, hogy az Úr megtiltotta a többi embernek, hogy megközelítsék a hegyet. Hogy miféle sugárzást kapott Mózes, azt nem tudni, de hogy semmi baja nem lesz tőle az is biztos, ugyanis később elmúlik neki. Valószínűleg magától a géptől "kapta el" - lásd modern beszámolók, amik roppantul hasonlítanak erre - vagy mert 40 napot az idegenekkel töltött el, valószínűleg a hajón. Még talán az is felvetődhet, hogy Mózest bekenték valamilyen fertőtlenítő ismeretlen anyagokból készült krémmel, hogy a piszkot, betegséget stb. ne vigye fel a hajóra és végül az arca ilyen reakciót váltott ki. Más bibliai eseteknél is az angyalokkal és Úrral való találkozás előtt megfürdetik az embereket majd furcsa ruhákba bújtatják, mielőtt felvinnék őket az Égbe.


Mikor a sugárzás elmúlik és már nem félnek tőle társai, összegyűjti népét:
"És egybegyűjté Mózes az Izráel fiainak egész gyülekezetét, és monda nékik: Ezek azok a dolgok, a melyeket parancsolt az Úr, hogy cselekedjétek:" kezében a Tízparancsolattal.

Összességében ez lett volna posztom fő témája, amiről le is írtam a véleményemet, de érdekes dolgok történnek már a kivonulásnál, a Frigyláda építésénél és hurcolásánál is. A hívőknek ez abszurdumnak tűnhet, mert számukra csak az Úr vitelezhette ki az egészet. Egyes tudósok nem tudnak mit kezdeni a dologgal vagy meg nem történtnek, mesének nyilvánítják. Mások szokás szerint mindenben csak a szimbolikus jelentőséget látják, de hogy mi mit szimbolizál ott megint mindenki mást mond. Ha úgy értelmezzük a szöveget, mint most, tehát SZÓ SZERINT, akkor máris értelmessé válik az egész történet. Meggyőződésem, hogy Mózes nem az Úrral beszélt!

Miskolci László
A Letűnt Világok Enigmái blog összes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A blogon
megjelenő anyagok másolása, kereskedelmi forgalomba való hozása TILOS. A tartalom részleges felhasználása csak a szerző ENGEDÉLYÉVEL lehetséges.
Az írások sajátok, nem pedig más weboldalakról lettek átmásolva.

2013. április 16., kedd

"Z" az elveszett város


Egyes legendák és fennmaradt iratok szerint az Amazonas-medencében létezik egy elveszett város, melyet ellepett a sűrű dzsungel növényzete. Számtalan felfedező próbált már a nyomára akadni, de mind hiába, a várost azóta sem találták meg. Vagy mégis? Netán van valami alapja az egész történetnek vagy csak pletyka az egész? A várost csak úgy hívták, hogy "Z" és nem akárki nevezte el így, mint Perc Harrison Fawcett.

A viktoriánus korszak utolsó éveiben a Föld szinte minden szárazföldi szeglete fel lett fedezve. A régi mitikus szigetek eltűntek a tengerész térképekről és a kontinenseket is szinte tökéletesen behatárolták. Azonban néhány fehér folt még maradt a térképen: Dél-Amerika dzsungelei, az Amazonas vidéke, amely a világ egyik leghosszabb folyója. Egyik leghíresebb mellékága a Rio Negro. Ez a vidék olyan rejtélyes volt az emberek számára, mint a Hold sötét oldala. Újabb állatok kerültek felfedezésre, óriási kígyók és hasonló furcsa szerzetek. Itt keresték a híres aranyvárost, Eldorádót is, amiről majd még lesz szó egy másik bejegyzésben.

Percy Fawcett

Visszatérve Fawcettre, aki 1867.augusztus 31.-én született az Egyesült Királyságban, egy világhíres angol utazó, felfedező, archeológus volt. Édesapja tagja volt a Királyi Földrajzi Társaságnak és így, mint utód innen merítette indíttatását az expedíciókhoz és felfedezésekhez. Fawcett megannyi expedíciót levezetett, igazi kemény fickó volt, aki nem tűrte a gyengeséget csapatában. Olyan edzett volt, hogy a sok kalandorral ellentétben, nem használt a folyón se csónakot, a földön málhás állatokat sem, semmit, a dzsungelt a saját két lábán akarta felfedezni és végigjárni. Volt katona, titkos szolgálat tagja, térképkészítő és imádta a földrajzot. Ki akarta törölni a fehér, ismeretlen területeket a térképen. Míg ő hónapok alatt megjárta az olyan utakat, addig ez más felfedezőknek évekbe teltek. Olyan volt, mint egy legyőzhetetlen ember, ugyanis a dzsungel betegségeinek is sorban ellenállt a szervezete. Barátságos volt az indiánokkal és sok törzs nyelvét beszélte is, hogy elkerülje velük a konfliktust. Érdekességként megjegyezném, hogy nagy barátságban állt Sir Arthur Conan Doyle-al, aki Fawcettről mintázta a méltán híres Elveszett Világ c. művének Challenger professzor karakterét.


Fawcett arra a következtetésre jutott, hogy egy ősi magaskultúra népe még mindig ott él az Amazonas-medencében és civilizációjuk olyan régi és fejlett, hogy felfedezésük mindörökre megváltoztatná az Amerikáról kialakult véleményt. Az elveszett várost "Z"-nek keresztelte el. Szerencsére naplófeljegyzéseiből megtudhatjuk mit is gondolt erről, de hallgatásba is burkolódzott, mert félt a vetélytársaitól, hogy ellopják ötletét és adatait, és előbb fedezik fel a várost. Még felesége előtt is titokban tartotta a koordinátákat, hogy merre megy majd. Rejtjeleket és titkos kódokat használt.

A legenda és a bizonyítékok

A mi "Indiana Jones"-unk csak a tényeknek hitt, számtalan írást, dokumentumot, levéltári anyagot, régészeti műtárgyat átvizsgált így nem mondható holdkórosnak. Elméletét portugáli levéltári adatokra és egy 1753-as Roposó nevű portugál utazó beszámolójára alapozta. A legendás várost Brazíliába, a Mato Grosso térségébe helyezte.
Mivel korábban Ceylonban tartózkodott katonai szolgálatai alatt, először itt hallott a városról, hogy egy nagy kiterjedésű királyság, paloták lapulnak meg a növények alatt.
Ezután tovább furdalta a gondolat és számos expedíciója során sikerült pár bennszülött szót megtanulni és nagyon sok törzzsel összebarátkozott. Összesen 1 eset fordult elő,ahol kénytelenek voltak elmenekülni a csapatával a "vadaktól"- ahogy ők nevezték őket. Míg a tudósok úgy gondolták, hogy ezek a törzsek primitívek, Fawcett úgy gondolta, hogy igenis fejlettek, a halászat és a vadászat bonyolult módszereit fejlesztették ki, nagyon sok élelmiszer tartalékokat is felhalmoztak, ami az előfeltétele egy nagy létszámú fejlett civilizációnak. Ismerték a gyógynövényeket, a betegségeket, az állatok hívását stb. szóval egyáltalán nem voltak primitívek. Fennmaradtak a legendák fehér indiánokról is, azaz ezek nem lehetnek bennszülöttek, tehát korábban érkeznie kellett egy bizonyos fehér ember csoportnak, akik itt letelepedtek. Az őserdőkben, sziklákon petroglifákat, rajzokat talált valamint cserépedényeket is. Az ilyen apróságok is erősítették Fawcett hitét "Z"-ben.
Áttanulmányozta a korábbi konkvisztádorok feljegyzéseit. Ezeknek nagy részét költői túlzásnak nevezte, ám úgy gondolta, hogy van alapjuk. Ezek a régi felfedezők mind-mind egymástól külön, hasonló feljegyzéseket készítettek egy dzsungelben lapuló városról, amazonokról és nagy számú embercsoportokról. Fawcett maga is találkozott női bennszülött csoportokkal úgy gondolta ezek lehettek az amazonok, a nagy számú ember csoportokat kiirtotta a megannyi járvány és már csak elszórva élnek, a várost pedig néhányan láthatták, de hogy a kapzsi felfedezők nem találták meg azt is biztosnak vélte.


A végső lökést egy portugálul íródott kézirat adta, amit most a Brazil Nemzeti Könyvtár több ezer darabos irattárában tartanak. "Történelmi beszámoló egy nagy,titkos és nagyon régi városról.. amelyet 1753-as években fedeztek föl." Szóltak a kézirat kezdő sorai.  Egy portugál bandeirante, azaz szerencselovag tollából származott, akinek a nevét már nem lehet kiolvasni. Leírja, hogy ő és emberei miként indultak el Brazília belsejébe. "Hosszú vándolás során felfedeztünk egy hegyláncot, amely szinte az egekig ért. Találtunk egy utat a hegyek között, mely úgy tűnt emberkéz alkotta, mintsem a természet." Amikor elérték az ösvény legmagasabb pontját alattuk egy ősi város romjai terültek el boltívekkel, utakkal, templomokkal és egy szoborral. A kézirat alján számos hieroglif volt felrajzolva, amit az író látott a városban.

A végzetes expedíció, kutató expedíciók és feltételezések

Fawcett 1925-ben fiával Jack Fawcettel és annak barátjával Raleigh Rimmel indult el a város megkeresésére. Szándékosan őket választotta, mert bennük megbízott és igen erős férfiúk voltak. A társaságok szerint, akik támogatták mind azt hangoztatták, hogyha ezt ő nem tudja véghez vinni, akkor senki sem. Az volt a terve, hogy a korábbi expedíciójának végső pontjáig kísérőkkel utazik, majd onnan mindösszesen hárman indulnak tovább. Kitalálták, hogy küldöttekkel továbbítják egy bizonyos pontig a leveleiket, hogy mi van velük. Utolsó levelét Fawcett 1925. május 29-én írta. Ebben a levélben beszámolt arról, hogy ő és fia jól van, azonban Raleigh-nak gennyes fekélyek vannak a lábán, beteg és lesoványodott, ezért kétséges, hogy kibírja-e a további megpróbáltatásokat. Utoljára egy falu törzse látta életben, ám őket ismerte és nem bántották. Eljutottak a híres Döglött Ló táborhelyre is, amely arról kapta a nevét, hogy '21-ben Percy ott lőtte le beteg lovát. Ezek voltak az utolsó hírek az expedícióról, a résztvevők további sorsa mind a mai napi ismeretlen. 


Ezek után számtalan kutató expedíció indult utánuk, de mindhiába, senki sem találta meg őket.
Sok feltételezés látott napvilágot. Az egyik, hogy megölték a kis csapatot, méghozzá az egyik indián törzs. Ezt nehéz elhinni, mert Fawcett jó kapcsolatot ápolt a törzsekkel, mindig is erre alapozott. Még a helyi törzsek leszármazottai is emlékeznek rá, hogy látták, mikor kisebbek voltak. A másik feltételezés az volt, hogy megölték és kirabolták őket, az akkoriban ott bujdosó katonák. Egy újabb gondolat az, hogy egyszerűen csak nem bírták ki a dzsungel megpróbáltatásait és elvesztek valahol, főként a sérült Rimmel miatt. Természetesen ez is lehetséges, de egyik feltételezésre sincs semmiféle bizonyíték. Egyesek pedig úgy gondolták, hogy megtalálta Z-t, de onnan már nem akart visszatérni, annyira elbűvölte.

A legenda valósága

Napjainkban fejlett falvak nyomaira bukkantak bizonyos régiókban, a dzsungelben, ahová Percy igyekezett. Az erdőirtás során számtalan kultikus helyet fedeztek fel, amely a régészek szerint egy óriási városállamhoz tartozhattak. Számtalan geoglifákat, földsáncokat fedeztek fel, amiknek rendeltetési feladata ismeretlen. Mély árkok és peremek vannak több száz méteren keresztül, amiket eddig elrejtett a dzsungel. Utak, töltések, csatornák, rámpák bukkantak elő. Építésükhöz rengeteg ember kellett, akik fejlettek, úgyhogy Fawcett elméletének egy része ténnyé vált, s beigazolódott.még ha nem is teljesen. Ugyanis a fejlett városállam, nem köveket használt, ugyanis kevés kő található a dzsungelben, szerves anyagból készítették a településeket: fa,pálmalevél,földhalmok, amelyek lebomlanak, de nyomuk megmarad. Találtak egy barlangot is, melynek mélye egy 10 ezer éves település maradványait rejtette. Amazónia északi részén feltártak egy kőből készült csillagászati obszervatóriumot is, amik akár 2 ezer évesek is lehetnek! Gyakorlatilag minden érvénytelenné vált, amit valaha tudtunk a Kolombusz előtti Amerikáról.

Miskolci László
A Letűnt Világok Enigmái blog összes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A blogon
megjelenő anyagok másolása, kereskedelmi forgalomba való hozása TILOS. A tartalom részleges felhasználása csak a szerző ENGEDÉLYÉVEL lehetséges.
Az írások sajátok, nem pedig más weboldalakról lettek átmásolva.