2014. december 2., kedd

A Mormon egyház alapítójának földönkívüli kapcsolatai és a modern találkozások egyezése

Ha a földönkívüliek meglátogattak minket a régmúltban, és isteneknek is tekinthették őket fejlett technológiájuk, valamint tudásuk miatt, akkor valószínűleg az akkoriban élt emberek kész vallási kultuszt alapítottak köréjük. Ha megnézzük a világ vallásait feltételezhetjük egy részükről, hogy tényleg erről van szó. A bibliai Isten tűz, zaj és füst közepette száll le a hegy tetejére és kőtáblákat, tudást ad át Mózesnek; az ázsiaiak ős császárai és istenei szintén az égből szálltak alá - majd kialakult a sintoizmus és taoizmus. Az iszlám istene, Allah és angyalai szintén befolyással vannak a világunkra; akárcsak a hinduizmus istenei, akiknek fejlett fegyverzettel rendelkeznek.
Az egyik legkésőbb kialakult, többmilliós követőjű vallás a mormonizmus. Az érdekessége, hogy alapítójának kapcsolata egy olyan lénnyel jött létre, aki nagyon hasonlatos a modern ufó észlelések földönkívüli idegenjeinek egyik fajára...

Joseph Smith és kontaktusai
Joseph Smith (1805-1844) 1816-ban telepedett le családjával az akkori New York állam nyugati részére, egy Palmyra nevű faluba. A 19. század elején erősen térítették az embereket az ébredési, kereszténységi mozgalom nevében, hogy csatlakozzanak az egyházhoz. Smith azonban őrlődött és nem csatlakozott egyikhez sem, úgy vélte, túl sok az ellentét a felekezetek között. 1820 tavaszán a fiú 15 éves volt és az otthonuktól nem messze lévő ligetben sétált. Egyszer csak különös érzés fogta el és egy fényoszlop jelent meg az égből, ami súrolta a fák tetejét. Megjelent neki két alak: a levegőben álltak, akiknek ragyogása leírhatatlan volt. Ő úgy értelmezte, hogy a Mennyei Atyát és Fiát látja. A leírás szerint kék szemük volt, fehér bőrük, és fehér ruhát viseltek, ami kissé hasonlított a tógához. Az alakok elmondták, hogy a Földön lévő egyik egyházhoz se csatlakozzon, mert már nincs közük Jézus eredeti tanításaihoz, így tévúton járnak. Smith megfogadta a hallottakat és egy felekezethez sem szegődött. Ez volt az első látomása.

Az első kapcsolatfelvétel
A következő jelenéshez pár évnek kellett eltelnie. 1823. szeptember 21-ének éjszakáján megjelent a férfi szobájában egy angyal - legalábbis ő annak vélte -, akit Moroninak nevezett el. A sötét szobában óriási fény lett, az alak pedig lebegett, lába nem érintette a padlót. Smith leírása szerint egy laza köntöst viselt a legcsodálatosabb fehérséggel. Fehérebb és ragyogóbb volt, mint bármi, amit eddig a Földön látott. A derekát egy öv fogta át. Személyéből egyfajta dicsőség sugárzott, amit nem lehet leírni. Bőre szintén hófehér. Az angyal azt mondta, hogy a férfi otthonától nem messzi erdőben, egy ládikában aranylemezeket rejtett el a kövek között, amiken fontos információk találhatóak. Mellettük egy mellvért és két furcsa kő található. Ezután az angyal eltűnt, amire Smith így emlékezik:

"E beszélgetés után észrevettem, hogy a szobában levő fény elkezdett a hozzám beszélő személy köré húzódni, és ez így folytatódott, amíg a szoba újra sötéten maradt, kivéve közvetlenül körülötte; és akkor hirtelen megláttam valamit, ami olyan volt, mint egy sáv, mely közvetlenül a mennybe nyílik, és ő felemelkedett, amíg végleg el nem tűnt, és a szoba megint úgy maradt, amilyen a mennyei fény megjelenése előtt volt."

Moroni látogatása (a festményről hiányzik az öv)
 Kora reggel a férfi szokatlanul is kimerültnek érezte magát és ez miatt a munkából is elküldték. Az úton összeesett, és újra Moroni jelenésére ébredt fel, aki felszólította, hogy mondja el apjának a vele való találkozását. Smith így is tett, mire apja azt javasolta, hogy keresse fel a helyet, ahol megtalálhatóak a tárgyak. Megfogadta apja tanácsát, és elment a Cumorah Hegy lábához - mert a vízióban itt látta a rejtekhelyet - , ahol megpróbálta eltávolítani a lemezeket a kövek alól, azonban az angyal hirtelen megjelent és megakadályozta. Smith úgy érezte, hogy egy "természetfölötti erő" földhöz csapja. A lény azt mondta neki, hogy mától kezdve minden év ugyanezen napján látogasson el ide, ahol találkozni fog vele és különböző utasításokat, felvilágosítást fog kapni. Ez egészen pontosan 4 évig tartott és 1827. szeptember 22-én a férfi átvehette a lemezeket. Moroni megparancsolta neki, hogy senkinek se mutassa meg őket, senkinek se adja el, hogy pénzt szerezzen, csak fordítsa le a lemezeket a kövek segítségével.
Amennyiben mindent úgy tesz, ahogy mond, védelem alatt lesz. Ez rá is fért Smithre, mert amikor a pletykák szétterjedtek, hogy minek a birtokában került, folyton üldözni kezdték és megpróbálták elkobozni tőle a tárgyakat, ami szerencsére egyszer sem sikerült. Végül egy rongyba tekerte bele őket, majd az említett mellvértbe rejtette el a többiek elől. Többen is megpróbáltak betörni a házába és mindig máshová tette a lemezeket, olykor még a családtagjai sem tudták hová.

A találkozások általában négyszemközt folytak. Hogy Smithnek nem csak víziója volt, hanem a lény fizikailag is ott lehetett, az bizonyítja, hogy az 1829-es találkozás alkalmával többen is látták az "angyalt", akiket végül teljesen meggyőzött az egész történet hitelessége.

Smith megkapja az aranylemezeket
A tárgyak és a fordítás
Az aranylemezek a tanúk szerint igencsak súlyosak voltak, ám mivel mérleggel sosem mérték le - csak kézbe vették - igen változatos tömeggel írták le. Egyesek úgy vélték 14 kiló lehet, míg mások 27-nek is tippelték. Vékony fémlapokból álltak, amiknek mindkét oldalán véset volt található ismeretlen nyelven. Méretük 15x20 cm, a vastagságukról a leírás változik. Ezeket a lapokat három D gyűrű fogta össze kötésbe, mintha egy könyv lenne.

A fordítások megkezdődtek a kövek segítségével, és ezek alapján íródott meg a  Mormon könyve, ami a vallás követőinek olyan, mint a keresztényeknek a Biblia. A két kő - melynek neve Urim és Tummim - a lemezek fordítását segítették, kristályszerűek. Átlátszó gyémántnak tűntek, amiken különböző jelek voltak láthatóak.
"Két, ezüstívbe foglalt kő az..., akik az ősi, vagyis az előző időkben ezeket a köveket bírták és használták, látnokok voltak; és hogy Isten készítette azokat, a könyv lefordításának céljára."- írta jegyzeteiben, könyvében a férfi.
Az érdekessége ennek a bizonyos "fordító" gépnek - mert nem tudjuk pontosan mi volt, eléggé zavaros a leírása -, hogy Smith úgy fordította le a lemezeket, hogy belenézett a kövekbe és ezáltal látta az ismeretlen nyelven íródott jelek jelentését angolul. A két tárgyat belehelyezte egy szemüveg keretébe és a látottakat felolvasta, mire egy kiválasztott írnok feljegyzetelte az elhangzottakat. Hol egy függöny választotta el őket egymástól, hol pedig akár egy szoba, vagy egy emelet is, azért, hogy az írnok ne láthassa a lemezeket.

A lemezek, a mellvért és a fordító kövek
 Az aranylemezek teljes fordítása 1829-ben készült el, majd egy évre rá kiadták 5000 példányban egy könyvben, melynek címe a "Mormon könyve" lett.
A Mormon könyvét a hívők három olyan népcsoport vallási feljegyzésének tartják, amely az óvilágból vándorolt az amerikai földrészre. Valamint a szöveg kiegészíti, helyreállítja az evangéliumok tévedéseit. A lemezeket Smith ismerősei csak ezután láthatták, majd visszakerültek Moroni angyalhoz. A könyv elejére bekerült a tanúk bizonyságtétele is:
"És arról is bizonyságot teszünk..megnéztük a lemezeket és a rajtuk levő bevéséseket...megfogtunk a kezünkkel; és a rajtuk lévő bevéséseket is láttuk, amelyek mind ősi és míves kivitelű munkának látszottak ...És józan szavakkal kijelentjük, hogy Istennek egy angyala jött le a mennyből.."
Összesen 8 tanú látta a saját szemével a tárgyakat és érintette meg őket és három látta víziókban.
A könyv végül igen elterjedt lett, majd a hívők kialakították saját csoportjukat és egyházukat.
Máig bezárólag 88 nyelvre fordították le és 15 millió tagja van a világ minden részén eme vallásnak.

Az ismeretlen nyelven íródott szöveg másolata a lemezekről
 A lényeg tehát a következő:  ha Smithnek csak valamilyen pszichés hallucinációi lettek volna, akkor az ismerősei aligha látták volna fizikailag Moronit. Ha a táblák nem léteztek volna, akkor nem tudták volna megnézni a társai. Nemlétező tárgyat pedig nem akarnak eltulajdonítani - mint, ahogyan a környékbéliek szerették volna.

Modern találkozások és kapcsolatok
Miért lehetséges, hogy Joseph Smith valójában egy földönkívülivel találkozott, aki befolyásolta őt és terelgette az úton? Mert hasonló történetekkel és leírásokkal találkozhatunk a modern ufó észlelések kapcsán is, ami nem lehet véletlen. 1844-ben Smith elhunyt és 100 évre rá kezdetét vette a "repülő csészealj őrület". Már előtte is láttak különös jelenségeket, ismeretlen gépeket az égbolton, de az 1950-es években ért a csúcspontjára a beszámolók száma. A világháború befejezése után összes nagy nemzet a másiktól félt, hogy valójában a titkos fegyvereiket látják saját légterükön belül, és kitört a pánik, hogy megtámadják őket. Az idő előrehaladtával kiderült, hogy Amerikának nem volt félnivalója a Szovjetuniótól - és ugyanez igaz más országokra is - , mert nem ők voltak a ludasak az incidensekért. De akkor kik? Nos, egyre többen úgy gondolták, hogy földönkívüliek látogattak meg minket. Amilyen sebességet elértek, és amilyen manővereket végeztek ezek az ismeretlen repülő szerkezetek, arra egyetlen egy máig használt gép sem képes. Majd jöttek a beszámolók az utasokról is: a kis szürke testű, nagy fejű, fekete szemű lénycsoport feltűnése előtt folyamatosan özönlöttek bejelentések más-más lényekről. Az egyik legelterjedtebb a szinte "angyali" megjelenésű, emberszerű idegenek voltak.

1953-ben egy George Adamski nevű férfi arról számolt be, hogy rendszeresen figyelt már meg ufókat egy ideje, de ebben az évben szemtől-szembeni kontaktusra is sort kerített. A kietlen kaliforniai sivatagban egyfajta sugallatra odaérkező Adamski egy emberszerű lénnyel találta magát szemben, aki annyira androgün megjelenésű volt, hogy ha másik ruha lett volna rajta, nőnek nézett volna ki. Csodálatos, baráti érzés fogta el és közeledni kezdtek egymáshoz. A lény arca gyönyörű volt, haja pedig hosszú szőke. Ruhája barnás színű, és derekát egy öv fogta át - olyan öv, melyet Smith is leírt Moronival való találkozásakor. Az idegen neve Orthon volt és ettől kezdve bizonyos időközönként találkoztak egymással, hogy Orthon és társai különböző tanításokat, utasításokat, filozófiát adjon át a férfinak. Ez a folyamat évekig tartott és Adamski könyvben publikálta őket. Olykor egy előadására akár 5 ezer ember is elment, a könyvek bestsellerek lettek és szinte vallási áhítattal hallgatták szavait. Érdekes, hogy akárcsak Smith, úgy Adamski is tanításokat kapott és olyan helyeken találkozott "angyalával", ahol mások nem pillanthatják meg őket, de néha az ismerősei is láttak ufókat, amikről Adamski beszélt.

Adamski találkozása Orthonnal és Smith találkozása Moronival
Hamarosan több ember is jelentkezett hasonló történettel. Howard Menger szintén az ötvenes években számolt be ilyen élményekről, ám állítása szerint már 1932-ben - amikor ő 10 éves múlt - is találkozott egy földönkívüli nővel, amikor egyedül volt. Ne feledjük, Smith is gyerekkorában látta első jelenését. Menger oly áhítattal írta le a nőt, mint Smith, amikor először találkozott Moronival:
"A valaha leggyönyörűbb nőt láttam magam előtt...a napfény megcsillant aranyló haján..szinte sugárzott és izzott a lénye. Öltözete síruhára emlékeztetett, mely áttetsző volt és ragyogó, nem volt rajta gomb vagy illesztés....bőre áttetsző törékeny, kamélia szerű, fehér."
A későbbi években, amikor már felnőtt férfi lett, felvették vele ismét a kapcsolatot és tanításokat adtak át neki ezek a földönkívüliek.
Adamski és Menger is beszámolt olyan fehéres-sárgás fényről, ami az idegenek repülőszerkezetéből érkezett, amiről Smith is írt a szobájában látottaknál, de ő úgy hitte, hogy az a fény a mennybe nyílik.

A harmadik férfi akit meg kell említenem az Orfeo Angelucci. Személyes találkozása egy lénnyel 1952-ben volt, de már előtte is többször tapasztalt jelenségeket: ismeretlen repülő tárgyat látott és hologrammot is. Ezeket akár több hónap, vagy év is elválaszthatta egymástól, mintha lassan készítették volna fel a találkozásra - akár a többieket. Amikor egyedül sétált hazafelé egy furcsa érzés kerítette hatalmába, mint a néhai a mormonistát az Atyával és Fiával való találkozáskor. Ez a furcsa érzés a többi találkozó előtt mindig hatalmába kerítette. Hirtelen szívélyes fogadtatás és melegség járta át, majd megszólította egy embernek kinéző teremtmény. Uniformist hordott és szintén gyönyörű férfinek tűnt - akárcsak Orthon- , egyaránt sugárzott, majd néha "villózott", nem volt teljesen fizikai az alakja.
A lény - akit elnevezett Neptunnak - tanításokat adott át Orfeónak és többször is találkoztak.Nem teljesen fizikai entitásoknak írta le őt és társait, noha olykor fizikailag is megérintette őket. Olyan volt, mintha "félanyagi" lények lettek volna, egy felsőbbrendű világ jövevényei. Bizonyos találkozások után pedig szörnyen nagy fáradságról számolt be, akárcsak Smith Moronival való találkozása után.
A későbbi évtizedekben is ilyen idegenekről számoltak be nem csak amerikaiak, hanem német és olasz területekről is, mint például Billy Meier és Eugenio Siragusa.

Modern találkozások vallásai
Bár bizonyos történetek hitelességét többen is megkérdőjelezték, egyesek  követőkre is leltek. Annyira, hogy valakik még vallást is alapítottak az átélt események után. Ilyen volt George King, aki megalapította az Aetherius Társaságot, miután telepatikusan felvették vele a kapcsolatot földönkívüli lények különböző világokból. A társaság ötvözte a teozófiát, a jógát, a buddhizmust és a kereszténységet is. Bár több kutató elutasítja az ilyen UFO-vallásokat, mégis King valamennyire hitelesnek számított, mert olykor előre megtudta mondani, hogy hol fognak megjelenni a repülő csészealjak. Az alapító 1997-ben meghalt, de a több ezres taglétszámú csoport továbbra is működik.
Egy másik UFO-vallás a Raelizmus, amit Claude Vorilhon francia férfi hozott létre. Claude fiatal korában igen sikeres volt: lemezszerződéseket kötött, tini popsztár volt, autóversenyző és sport újságíró saját kiadóval. Ám 1973-ban megváltozott élete, amikor este hazafelé vezetett autójával és az egyik vulkáni hegy lábánál egy ufó szállt le, majd ő kíváncsian odahajtott. A gépből egy emberszerű idegen lény lépett ki, aki utasítást adott neki, hogy terjessze szét a Földön az emberiség valódi származását és történelmét. A földönkívülivel Vorilhon többször is találkozott és folyamatosan publikálta az üzeneteket, amik sok támogatót és ellenséget is szereztek számára. A hívők szerint az idegeneket a régi korok emberei angyaloknak és isteneknek tekintették, s a korábbi látogatásaik a ma ismert nagy vallások kialakulásához vezettek. Ha ez a történet igaz, akkor egy évszázaddal előtte Moroni tényleg földönkívüli volt, akárcsak más vallások istenei és angyalai is azok lehettek.

Modern találkozás földönkívüli "angyalszerű" lényekkel
Észrevehető, hogy ezek a történetek mennyire hasonlítanak arra, amiről Joseph Smith számolt be.
A lények sugárzása, az őket kísérő érzelemtöltetek és reakciók azonossága, a kontaktus és a tanítások ekvivalense. Ha Smith tényleg az Atyával és egy angyalával találkozott, akkor miért nem adták oda neki rögtön a kész írást és tanításokat? Miért kellett "misztikus ketyeréket" kapnia és lefordítania a szöveget, és miért kellett évekig tanítani és beszélni vele előtte? Ez nem hiszem, hogy az Atyára és segítőire vallana, sokkal inkább egy lépésről lépésre, jól megtervezett, fokozatosan kibontakozó tudáscserére illik a földönkívüliek részéről.
Smith soha nem mondta, hogy angyalának szárnyai lettek volna. Egyszer csak megjelent előtte úgy, mint az ötvenes évek kapcsolattartói előtt a földönkívüliek. Érdekes momentum, hogy akárcsak Smith, úgy a modern közvetítők egy kisebb része is vallást alapított, igaz, ők kevesebb tagszámmal büszkélkedhetnek.

XX. századi aranylemezek
Olyan történetek is keringenek, amelyekben szintén aranylemezekről van szó.
1845-ben találták meg a Voree lemezeket Wisconsin közelében, amik a leírtak alapján Joseph Smith történetét igazolták volna. Megtalálója James Strang volt és szavahihetőségét több, nem mormon vallású ember is alátámasztotta. Strang 1856-ban meghalt és a lemezek eltűntek az 1900-as évek elején, máig nem tudni hová lettek. Juan Móricz, magyar származású férfi azt állította 1969-ben, hogy olyan aranynak tűnő lemezeket talált egy ecuadori barlangban, amire az emberi civilizáció eredete van felírva ismeretlen nyelven, amit ő részben megfejtett. A kincseket soha nem találták meg Mórciz halála után és máig is keresik őket különböző expedíciók. 1974-ben Izsáky László kutatásai során társaival Erdélybe sodródott, ahol sikerült felvennie a kapcsolatot idegen lényekkel - ők szintén hosszú szőke hajúak voltak, angyali kinézettel, mint a korábbi beszámolókban - , akik leszálltak a közelükbe. Egy dobozban aranylemezeket adtak át Izsákyéknak, ám a társalgást megszakították a román katonák. A securitate elkobozta a dobozt, benne a lemezekkel, és a férfiakat magukkal vitték. Valaki soha nem került elő, valakit megkínoztak, Izsákyt pedig elmegyógyintézetbe zárták. Hamarosan kiszabadult, megmenekült és szerencséjére voltak másolatai a lemezek ábráiról, amit később meg is fejtett. Amikor publikálni akarta eredményeit ellenállásba ütközött: nem hagyták neki, letartóztatták, folyamatosan zaklatták. A történetben több olyan momentum is van, ami nem túl nagy hitelt ad neki - itt most nem részletezném őket - ám érdekes, hogy Izsáky végül eltűnt, holléte máig ismeretlen.

Összesítés
Ebben az eléggé komplex témában nagyon sok egyezést találhatunk, ha jól átnézzük őket. Az angyalok talán tényleg földönkívüliek lehettek, csak az adott kor embere még másként hívta őket. Valakik a kereszténység terjeszkedése idején kerültek kapcsolatba velük, így azt gondolták, hogy az ég hírnökei és Isten szolgái. Míg mi, akik számtalan Föld típusú bolygót fedeztünk már fel és a világűrben is jártunk már, úgy gondoljuk, hogy ezek a lények földönkívüliek. Talán senkinek sincs igaza és egy magasabb dimenziójú lények csoportjáról beszélhetünk, akik nem is angyalok, de nem is földönkívüliek. A lényeg az, hogy hosszú évszázadokon, sőt évezredeken át sokan ugyanarról számoltak be. És ez nem lehet a véletlen műve...

Miskolci László
A Letűnt Világok Enigmái blog összes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A blogon
megjelenő anyagok másolása, kereskedelmi forgalomba való hozása TILOS. A tartalom részleges felhasználása csak a szerző ENGEDÉLYÉVEL lehetséges a
1999. évi LXXVI. tv. 16. § szerint.
A blog posztjai, bejegyzéseinek linkjei megoszthatóak KÖZVETLEN módon.