2012. december 10., hétfő

Avalon

Avalon. Egy elveszett legendás sziget neve ez, mely Arthur király legendájában szerepelt.
Az Avalon szó nagy valószínűséggel "almát" jelent, ami az "afal" walesi szóból ered. Többes számban írva már "aval", " avaloú"-val írják.A hely név legelőször a "Historia Regum Britannie" ( Britannia királyainak története) c. krónikában szerepel, amit 1136-ban adtak ki és Geoffrex of Monmouth írta. Ő egy pap volt és az egyik legjelentősebb alak a brit történetírás szempontjából. Ő tehát valós helyként említi meg, akárcsak Arthurt is, mint létező személyt.
1125-ben az angol krónikás William of Mallesbury számol be Avalonról és a nemzeti hőssé vált Arthurról.
950-ből származik az "Annales Cambriae" évkönyv, ami megemlíti Arthurt és csatáit.
Számtalan fametszet, cégérme, mondta és szobor is maradt a történetről az utókor számára.

Hogy jobban meg tudhassuk Avalon történetét röviden és tömören ismertetnem kell az Arthur király életének egy részét.

Britannia királya, Uther Pendragon beleszeretett Igrainbe, azonban a hölgy egy másik király felesége volt. Ekkor érkezik meg Merlin a varázsló, aki segít Pendragonnak. Merlin elvarázsolja őt, a királynő férjének alakját veszi fel így megtévesztve Ingrainet. Belopózik a hálószobába, amíg a valódi király nem tartózkodik a várban és hált a királynővel, mivel az nem vette észre a csalást. Kilenc hónap után Arthur király Tintagel városában jön világra. Azonban egy alku miatt a fiú Merlinhez csapódik, mivel a varázsló szerint rendkívüli adottságokkal fog rendelkezni. Ő pedig Ector lovagra bízta rá. Hamarosan a birodalom király nélkül maradt és Merlin a Cantenbury érsekkel azt találta ki, hogy az lehet a király aki kihúz egy kardot az üllőből, amit Merlin helyezett el benne. 15 éves volt már ekkor Arthur és egyedül neki sikerült, így ő lett a király.
Természetesen a környékbeli birodalmak irigyek lettek az ifjúra és megtámadták. Ekkor Arthurt egy közeli tóhoz vitték, ahol Merlin a tó szüzének segítségét kérte, aki egy kardot adott át Arthurnak, ez volt az Excalibur.
Ezután sok minden történik, ami lényegtelen Avalonnal kapcsolatban. A fiú Camelotban uralkodik. Guineverét veszi majd feleségül Arthur, aki egy másik királyság lánya.  Ám nem marad ártatlan a fiú, félrelép és Morgeuse féltestvérével hál és megszületik mostoha fia; Mordred. A mostohafiú magának akarta a birodalmakat és megannyi viszálykodás után,saját maga sebzi meg halálosan apját, azaz Arthurt.
A halálán lévő királyt kivitték a tengerpartra. Itt várta egy bárka, amiben fekete ruhás nők ültek akik azt mondták, hogy a tündérek birodalmába, Avalonba viszik. A legenda úgy zárul, hogy Arthur felépült, s majd egy napon visszatér, hogy megteremtse a béke birodalmát. A másik változat szerint viszont Arthur elhuny és eltemetik a legendás szigeten. Hamarosan feleségét is mellé temetik. A harmadik változat az elsőhöz kapcsolódik, de nem hal meg a király, csak jelképes sírt hoznak neki létre Glastonburyben.De hogy mi igaz a legendából és mi nem? Számtalan történész és kutató foglalkozik e témakörrel. Többen is arra az eredményre jutottak, hogy a legenda valós tényeken alapul. A különbség csak annyi, hogy a személyek nevei és talán maga Avalon is más néven léteznek a valóságban.
Arthur királyságának kezdetét többen is Kr.u. 410-re teszik, miután összeomlik a Római Birodalom. Ezután számtalan helyen a világon harcok dúltak a területekért, határokért, az egész világ zűrzavarba süllyedt. Számtalan krónika lejegyzi, hogy jött egy hős, aki "helyre tette a dolgokat. A neve Riothamus brit király. A kutatók összevetették a róla fennmaradt írásokat az Arthur mondakörrel és meglepően szinte minden tökéletesen passzol. A dátumok, a királyra jellemző tulajdonságok,a harcok s végül őt is ugyanúgy elárulják és végül halálos sebet kap. Természetesen hosszú lenne leírni minden bizonyítékot és fennmaradt szövegrészletet, de nagy valószínűséggel Arthur valós személy volt, még ha a valóságban nem is ez volt a neve. Merlint is több történelmi személlyel azonosították.
Aztán ott vannak a régészeti lelőhelyek. A feltárt várak, erődítmények, azok kiépítése, a környékbeli táj is megegyezik a mondában fellelhetőkkel. Camelotot és Tintagelt is azonosították már Britanniában fellelhető helyekkel, például Észak-Corwall egyik földjének részével vagy Carlise-vel. Camelotra esélyes még a Glastonbury környékén található South Cadbury vár is.

És most jöjjön Avalon. Mivel a legenda többi része, biztos hogy történelmi tényeken alapul, ennek is annak kell lennie. Természetesen ezt már nehezebb feladat megtalálni és több megoldási is érkezett rá.
1.) Nem létező hely, csak egy utópikus sziget, ahol mindenki meggyógyul, boldog és halhatatlan.
2.) Atlantisszal azonosítják. Atlantisz és Avalon neve hasonló. Szintén egy nagyobb sziget mindkettő 
3.) Többen is meglévő brit szigetekkel és helyekkel azonosítják. A leghíresebb elmélet szerint Avalon nem más, mint a Glastonbury Apátság. 1190-től már az emberek úgy gondolták, hogy e két hely egy és ugyanaz. Az apátság már nem fellelhető, csak a romjai, ugyanis 1184-ben leégett. A kolostor szerzetesei maguk látták Artusz maradványait.


A történészek feltárták a helyet. Megtaláltak egy fémkereszttel ellátott sírt amin egy latin felirat volt található, s ezt írta : " Itt nyugszik a híres Arthur király Avalon szigetén eltemetve".
A sírokat azonban többször is felnyitották az évszázadok során. Felmerült az is, hogy nem csaltak-e az akkori szerzetesek, és Arthur sírjának kiáltották ki a helyet, így szép kis adományokat zsebelhettek be. Aztán elvileg találtak csontvázakat is jól látható tátongó sérülésekkel, valamint léthatóan begyógyult sebekkel is.
Geoffrey Ashe brit kúlturális történész felveti könyvében, az "Arthur király: Avalon felfedezése" c. könyvében, hogy a név jelentése "almák paradicsomi helye" vagy az "almás kert". Ez egy valós hely írásmódja, azaz Avallon-é, ami egy gall név és Burgundiában van, ahol Arthur gall pályafutása helyes. Itt a szálak ismét összeérnek, azaz a korábban említett Riothamus király Galliában halt meg, mert itt árulták el egy csatában.
Egyesek a Kanári szigetekkel azonosítják, valamint a Bardsey Islanddal.
4.) Egy létezett elveszett sziget, ami nem azonosítható Atlantisszal. Isidore Sevilla középkori tudós azt írja könyvében, hogy mágikus sziget és csak hajózással lehet elérni. Bőséges ott a termés, tele zöldellő fűvel és ligetekkel, almafák nőnek sok felé. Az emberek 100 évnél is idősebbek, hosszú életkort élnek meg. Zöldséget és gabonát termesztenek többnyire, a szőlő is igen elterjedt. Ennek már eléggé utópisztikus hangzása van.

Miskolci László
A Letűnt Világok Enigmái blog összes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A blogon
megjelenő anyagok másolása, kereskedelmi forgalomba való hozása TILOS. A tartalom részleges felhasználása csak a szerző ENGEDÉLYÉVEL lehetséges.
Az írások sajátok, nem pedig más weboldalakról lettek átmásolva.

6 megjegyzés: